Wat mag u van ons
verwachten:
Of het nu gaat om hulp bij het regelen
van uw financiële zaken, het leren
omgaan met problemen of situaties, het
actief invulling geven aan uw leven,
of het leren omgaan met een verlies of
gebeurtenissen uit het verleden.

Onze begeleiders geven u graag de
ondersteuning die u nodig heeft.
Ook leren wij u hoe u in de toekomst 
beter met moeilijke situaties moet
omgaan.


Tevens helpen wij u bij de praktische
zaken, zoals het regelen van uw
huishouden, de opvoeding van de
kinderen, het activeren van uw sociale
leven. Ook helpen wij u met het regelen 
van een bezoek van de dokter, het
ziekenhuis, een andere zorgverlener of
een (overheids)instantie als dit nodig is.
Bij ons kunt u voor bijna alles terecht.
Stichting Balans & Welzijn
De Stichting Balans & Welzijn is een Thuiszorgorganisatie waarbij persoonlijke aandacht, respect en vertrouwen centraal staan.
Ons doel is het  verlenen van gespecialiseerde thuisbegeleiding om uw zelfredzaamheid en welzijn te bevorderen.
algemene voorwaarden         ©2014-2024 Stichting Balans en Welzijn         Disclaimer
Stichting Balans en Welzijn werd in juli 2012 opgericht en is een gespecialiseerde
thuiszorgorganisatie in Parkstad Limburg waarbij persoonlijke aandacht, respect en vertrouwen centraal staan.
Onze doelgroepen:

Inwoners van Parkstad Limburg, die
(tijdelijk) niet of minder zelfredzaam zijn
of die behoefte hebben aan begeleiding,
ondersteuning of persoonlijke aandacht .

Mensen, die behoefte hebben aan
psychische ondersteuning en begeleiding 
om zo zelfstandig mogelijk deel te
nemen in de samenleving en op hun
werk.

Mensen die door hun gezinsituatie, hun
situatie op het werk, ziekte of financiële
problemen (tijdelijk) niet in staat zijn
hun problemen zelf op te lossen.

Mensen die in een sociaal isolement
zitten  en die hulp nodig hebben om
hieruit te geraken.
Onze missie:

Wij helpen mensen
zelfredzaam te worden en te
blijven  hun kwaliteit van
leven te verbeteren door het
verlenen van maatschappelijke
begeleiding.

Wij zijn betrokken bij uw zorg
vanuit ons hart.

Wij geven u de persoonlijke
aandacht die u verwacht.
Wij werken op basis van
vertrouwen en met respect
voor elkaar.
Persoonlijke
aandacht

Vertrouwen

Respect
Onze professionele begeleiders staan dagelijks klaar voor de inwoners van Parkstad Limburg
U kunt ons bereiken op:
045 - 511 13 57 of 06 - 511 96 429