Links naar interessante websites
De Stichting Balans & Welzijn is een Thuiszorgorganisatie waarbij persoonlijke aandacht, respect en vertrouwen centraal staan.
Ons doel is het  verlenen van gespecialiseerde thuisbegeleiding om uw zelfredzaamheid en welzijn te bevorderen.
algemene voorwaarden         ©2014-2024 Stichting Balans en Welzijn         Disclaimer
Klik op het logo om naar de betreffende site te gaan

Het CZ-Zorgkantoor regelt AWBZ-zorg
Nadat u zorg is vastgesteld door het CIZ, dient de zorg aangevraagd te worden via het CZ-Zorgkantoor.
Voor de mogelijkheden en meer info kunt kijken op de website van het CZ Zorgkantoor


De belangenvereniging van mensen met een
persoonsgebonden budget


Met ruim 25.000 leden is Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb).
Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op AWBZ-zorg. Met een indicatie van het CIZ weet u hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. Het gaat hierbij om zorg die valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.Het CAK heeft een centrale positie in de zorg bij het uitvoeren van financiële regelingen en het informeren van burgers. Eén van de kerntaken is het berekenen en innen van de eigen bijdragen voor zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo. Daarnaast is het verantwoordelijk voor de financiering van AWBZ-instellingen en voor de uitbetaling van de Compensatie eigen risico (Cer) en de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Deze wettelijke taken voert het CAK uit voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (PGB).
Ook als u hulp bij het huishouden nodig heeft, kunt u aanspraak maken op een PGB.

Met dit budget kunt u zelf zorg inkopen.
Het Servicecentrum PGB beheert vanaf 1 januari 2015 uw PGB.
Het budget staat dan op onze rekening, maar u houdt de regie. Trekkingsrecht, heet dit.Dé marktplaats voor thuiszorg, kinderopvang, huishoudelijke hulp, begeleiding en meer.
 
Hét overzicht van professionele aanbieders van pgb zorg in heel Nederland
  Wekelijks worden ca 500 huishoudens ondersteund met een voedselpakket in Zuid Limburg door Voedselbank Limburg-Zuid, een vrijwilligersorganisatie. De druk op meer voedselpakketten is de laatste jaren flink toegenomen.
 
Stichting Kledingbank Zuid heeft als doelstelling om kleding etc. te verstrekken aan minima.
Al onze diensten zijn erop gericht mensen te helpen die het financieel moeilijk hebben.
 
Een hart voor dieren maar een lege portemonnee?
De Dieren Voedselbank helpt u mee.
 
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Zo ook een grote groep kinderen in Parkstad. Leergeld Parkstad wil deze kinderen laten meedoen! Wij bieden deze grote groep minderbedeelde kinderen nieuwe kansen om te kunnen deelnemen aan schoolse en vrije-tijdsactiviteiten, zoals sport, muziek-, zwemles of deelname aan schoolreisjes.
Zo’n 800 kinderen uit Heerlen, Voerendaal, Nuth, Simpelveld, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum en Onderbanken hebben we het afgelopen jaar geholpen
  Wmo loket Heerlen helpt!
Wmo loket Heerlen wijst de weg, geeft informatie of
komt met passende oplossingen

Wij wijzen u graag de weg, geven informatie en dragen praktische oplossingen aan. Deze informatie is speciaal samengesteld voor de inwoners van de gemeente Heerlen.

WMO loket Actualiteiten               WMO Loket Heerlen Onderwerp
 
Mantelzorg

Zorgt u langdurig en intensief voor uw hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur?
Dan bent u mantelzorger.
De zorg voor een ander kan heel veel voldoening geven, maar mantelzorg kan ook een groot beslag op u leggen en veel van uw lichamelijke en geestelijke uithoudingsvermogen vragen. De aandacht gaat al gauw uit naar degene voor wie u zo goed mogelijk wilt zorgen.
U hoeft er echter niet alleen voor te staan!
 
Dankzij de sponsoring van Bakker Bart in Hoensbroek, kunnen wij onze cliënten van wat extra eten voorzien. Een mooi gebaar waar wij Bakker Bart in Hoensbroek zeer dankbaar voor zijn.
  Passion2Life  voor Lifecoaching, Mediation, Engelentherapie, Energetische therapiePersoonlijke
aandacht

Vertrouwen

Respect
Onze professionele begeleiders staan dagelijks klaar voor de inwoners van Parkstad Limburg
U kunt ons bereiken op:
045 - 511 13 57 of 06 - 511 96 429