De zorg regelen die u nodig heeft
De Stichting Balans & Welzijn is een Thuiszorgorganisatie waarbij persoonlijke aandacht, respect en vertrouwen centraal staan.
Ons doel is het  verlenen van gespecialiseerde thuisbegeleiding om uw zelfredzaamheid en welzijn te bevorderen.
algemene voorwaarden         ©2014-2024 Stichting Balans en Welzijn         Disclaimer
Er wordt van u verwacht dat iedereen zijn zorg zelf kan regelen.
Wij begrijpen dat dit in veel gevallen in praktijk moeilijk is.
Wij bekijken daarom met u graag wat zelf kunt en waar u ondersteuning bij nodig heeft.
Als duidelijk is welke ondersteuning u nodig heeft zoeken wij samen met u naar oplossingen en de rol die de
mensen uit  de naaste omgeving daarbij kunnen spelen.
En mogelijk heeft u recht op professionele ondersteuning.
Voor ons staat altijd voorop dat de ondersteuning die u krijgt voldoet aan uw behoefte.
Een en ander verwoorden wij samen met u in een zorgleefplan, dat als leiddraad kan fungeren in het gesprek
met het Zorgkantoor, de gemeente, of andere instantie, die beoordeelt welke zorg u krijgt vergoed.

Het zorgleefplan dient verder voor duidelijkheid voor u, de mantelzorger(s), vrijwilligers en ons, zodat iedereen
weet wat hij/zij mag verwachten van de ander en er een optimale samenwerking ontstaat zodat u de zorg krijgt
die u nodig heeft.

Heeft u specifieke medische ondersteuning of huishoudelijke hulp nodig? Kijk dan ook bij
regelen van persoonlijke verzorging.

Bel ons gerust voor een vrijblijvend intakegesprek.
Persoonlijke
aandacht

Vertrouwen

Respect
Onze professionele begeleiders staan dagelijks klaar voor de inwoners van Parkstad Limburg
U kunt ons bereiken op:
045 - 511 13 57 of 06 - 511 96 429