De Stichting Balans & Welzijn is een Thuiszorgorganisatie waarbij persoonlijke aandacht, respect en vertrouwen centraal staan.
Ons doel is het  verlenen van gespecialiseerde thuisbegeleiding om uw zelfredzaamheid en welzijn te bevorderen.
algemene voorwaarden         ©2014-2024 Stichting Balans en Welzijn         Disclaimer
Zelfredzaamheid
Wij bevorderen dat u actief participeert, u autonoom en zelfredzaam blijft
binnen uw eigen sociale en maatschappelijke leefwereld.
U kunt bij ons terecht voor individuele begeleiding of begeleiding groep.

U wordt tijdelijk danwel langdurig ondersteund bij het oplossen van en het omgaan met
      uw problemen in uw dagelijks leven of op uw werk.

Ons doel is u handvaten en manieren aan te reiken, zodat u zelf zo zelfstandig mogelijk
door het leven kunt gaan. En heeft u permanente begeleiding en ondersteuning nodig,
dan helpen wij u dit te regelen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit een PGB of WMO
bel ons dan voor een afspraak of kijk voor bij PGB/WMO.
Persoonlijke
aandacht

Vertrouwen

Respect
Onze professionele begeleiders staan dagelijks klaar voor de inwoners van Parkstad Limburg
U kunt ons bereiken op:
045 - 511 13 57 of 06 - 511 96 429