De Stichting Balans & Welzijn is een Thuiszorgorganisatie waarbij persoonlijke aandacht, respect en vertrouwen centraal staan.
Ons doel is het  verlenen van gespecialiseerde thuisbegeleiding om uw zelfredzaamheid en welzijn te bevorderen.
algemene voorwaarden         ©2014-2024 Stichting Balans en Welzijn         Disclaimer
U
Wij kunnen u ook helpen bij het aanvragen van uw PGB en/of WMO
Kijk bij uw zorg regelen voor meer informatie
of maak vrijblijvend een afspraak.
Meer weten
over hulp en zorg
in 2021?
Bel ons voor een
afspraak!
Persoonlijke
aandacht

Vertrouwen

Respect
Onze professionele begeleiders staan dagelijks klaar voor de inwoners van Parkstad Limburg
U kunt ons bereiken op:
045 - 511 13 57 of 06 - 511 96 429