Activeren van uw sociaal en maatschappelijk leven
De Stichting Balans & Welzijn is een Thuiszorgorganisatie waarbij persoonlijke aandacht, respect en vertrouwen centraal staan.
Ons doel is het  verlenen van gespecialiseerde thuisbegeleiding om uw zelfredzaamheid en welzijn te bevorderen.
algemene voorwaarden         ©2014-2024 Stichting Balans en Welzijn         Disclaimer
Heeft u moeite om naar buiten te gaan en in contact te komen met anderen?
Of heeft u nazorg nodig na een psychische behandeling bij Mondriaan of Virenze?
We kunnen natuurlijk nog vele situaties te bedenken waardoor uw sociale contacten die had,
er niet meer zijn en dat u zelf niet in staat bent deze alleen weer op te bouwen.
Wij kunnen u door middel van indiviuele begeleiding of begeleiding groep
helpen uw sociaal en maatschappelijk leven te stimuleren.

Wij helpen u graag (weer) die dingen te doen, waar u zich goed bij voelt
en waardoor u uw isolement kunt doorbreken.
Daarbij bieden wij u o.a. de ruimte u behoeften en dagelijks problemen met ons te bespreken in zgn.
ventilerende gesprekken. Samen zoeken we met u naar oplossingen zodat u zelfredzamer wordt en u zich kunt
focussen op uw mogelijkheden en uw welzijn, zodat u weer actief kunt deelnemen in onze samenleving.

Wilt u meer weten over onze aanpak en de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op.
Persoonlijke
aandacht

Vertrouwen

Respect
Onze professionele begeleiders staan dagelijks klaar voor de inwoners van Parkstad Limburg
U kunt ons bereiken op:
045 - 511 13 57 of 06 - 511 96 429