De Stichting Balans & Welzijn is een Thuiszorgorganisatie waarbij persoonlijke aandacht, respect en vertrouwen centraal staan.
Ons doel is het  verlenen van gespecialiseerde thuisbegeleiding om uw zelfredzaamheid en welzijn te bevorderen.
algemene voorwaarden         ©2014-2024 Stichting Balans en Welzijn         Disclaimer
Ook als u nog geen CIZ indicatie heeft
maar wel denkt er recht
op te hebben dan kunt u natuurlijk
met ons contact opnemen, zodat wij samen
met met u het aanvraag regelen.

Wij informeren u graag over de nieuwe regelgeving
en wat dit voor u betekent, zodat u kunt genieten
van de zorg die u verdient.
Zeker nu de vergoeding van uw zorg door
de veranderende regelgeving voor u
onduidelijk en onderzekerheid kunnen veroorzaken.
Loopt uw CIZ indicatie binnenkort af  of wilt u veranderen van zorgverlener?
Ook dan helpen wij u graag met het regelen hiervan.

De WMO wordt binnenkort geregeld door de gemeenten. En in het nieuws hoort u telkens weer dat de belangen van de zorgafnemer steeds weer in het gedrang komt, omdat men bij de gemeente met minder budget de zorg moet organiseren.
Het is dan goed uw WMO-aanvraag goed en zorgvuldig voor te bereiden en te zorgen dat uw zelf een helder beeld heeft hoe uw zorgleefplan er moet gaan uitzien.
Wij kunnen u door onze ervaring daarbij natuurlijk ondersteunen.
Neem voor meer informatie of voor het maken van een afspraak contact op met ons.
PGB/WMO

Heeft u een CIZ-indicatie voor AWBZ-zorg en bent u op zoek naar een zorgverlener, die zorg verstrekt t.b.v. uw zelfredzaamheid en/of reactivering van uw sociaal en maatschappelijke leven?

Bij Stichting Balans en Welzijn aan het juiste adres en krijgt u die begeleiding en ondersteuning op een persoonlijke en respectvolle wijze op het moment dat u er behoefte aan heeft,
7 dagen per week en 24 uur per dag.
Persoonlijke
aandacht

Vertrouwen

Respect
Onze professionele begeleiders staan dagelijks klaar voor de inwoners van Parkstad Limburg
U kunt ons bereiken op:
045 - 511 13 57 of 06 - 511 96 429