Als u niet meer weet waar u moet beginnen of u voelt zich depressief of angstig,
neem dan gerust contact op met ons. Wij zien namelijk dagelijks mensen die zich net zo voelen als u.
En wij zien ook dat  veel mensen met een extra steuntje in de rug of persoonlijke aandacht
hun kwaliteit van leven aanzienlijk zien verbeteren.

Wij zoeken met u naar oplossingen van uw huidige problemen en wij leren u graag om te gaan met die
problemen, zodat u in de toekomst met deze situaties beter kunt omgaan of weet hoe u deze kunt voorkomen.
Wij helpen u met het maken van de juiste keuzes.

Naast het regelen van praktische hulp en ondersteuning ten behoeve van uw zelfredzaamheid, helpen wij onze
cliënten bij het regelen van het huishouden, hun zorg en hun eigen administratie.
Wij vinden het heel belangrijk dat u zich thuis blijft voelen in uw eigen huis.
Daarvoor werken wij met vaste ambulante begeleiders.
Wij hechten er waarde aan dat u met vertrouwde mensen te maken heeft,
die weten wie u bent en waar u behoefte aan heeft.
Wij zoeken dan ook naar mensen die bij u passen en die u aanvoelen.

Mensen die niet alleen hun werk doen, maar die ook een luisterend oor hebben, 
die signaleren als uw behoeften en wensen veranderen
en die ondersteunen met het oplossen van uw dagelijkse problemen.

Wij kijken naar uw situatie, behoeften en wensen.
Wij bekijken met u wat u nog zelf kunt doen en wie in uw naaste omgeving u kunnen
en willen ondersteunen en begeleiden.
Daar waar u niet zelf in kunt voorzien helpen wij u graag.

En als u in aanmerking komt voor financiële bijdrage van het Zorgkantoor CZ of de gemeente.
helpen wij u met de aanvraag van deze bijdrage.
De Stichting Balans & Welzijn is een Thuiszorgorganisatie waarbij persoonlijke aandacht, respect en vertrouwen centraal staan.
Ons doel is het  verlenen van gespecialiseerde thuisbegeleiding om uw zelfredzaamheid en welzijn te bevorderen.
algemene voorwaarden         ©2014-2024 Stichting Balans en Welzijn         Disclaimer
Onze Dienstverlening
Wij zijn een kleine thuiszorgorganisatie, die maatschappelijke begeleiding biedt.
Wij bieden u onder meer praktische hulp en ondersteuning ten behoeve van het behouden en vergroten
van uw zelfredzaamheid.

Wij bieden begeleiding aan o.a. jongeren, eenouder gezinnen, gezinnen, alleenstaanden en ouderen
met een zorgvraag op maatschappelijk gebied.

.
Kortom kunt u bij ons terecht voor o.a.
•   Het oplossen van uw dagelijkse problemen
•   Begeleiding en ondersteuning bij sociale activering  zowel op individueel als groepsniveau
•   Hulp met uw thuisadministratie en het oplossen van financiële problemen
•   Hulp bij de opvoeding van uw kinderen
•   Het regelen van uw persoonlijke verzorging
•   Het aanvragen van een PGB of WMO-vergoeding
Persoonlijke
aandacht

Vertrouwen

Respect
Onze professionele begeleiders staan dagelijks klaar voor de inwoners van Parkstad Limburg
U kunt ons bereiken op:
045 - 511 13 57 of 06 - 511 96 429